Публічна оферта

Публічна оферта:
Викладена нижче Угода користувача (надалі – «Угода») адресована невизначеному колу осіб, користувачам Vethub (інформаційно-телекомунікаційної системи, доступної за адресою https://vethub.pet/ і визначає порядок користування Vethub.

Особою, що володіє виключними майновими правами на Vethub, в тому числі необхідними та достатніми для її адміністрування та надання доступу до системи є ФОП Хільковець В. Ю., ідентифікаційний код юридичної особи 3711106756 (далі - Vethub).

Ця Угода є договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України. Використання Vethub вважається безумовним прийняттям (акцептом) цієї Угоди.

Терміни

Vethub - програмна продукція, як результат комп’ютерного програмування, призначена для організації процесу надання ветеринарної допомоги та/або ветеринарних послуг, сервери якої розташовуються в захищеній програмно-апаратній платформі «хмарного» центру обробки даних, доступ до якої здійснюється за допомогою веб-сайту, розміщеного в мережі Інтернет за адресою https://vethub.pet/ , яка надається для особистого використання користувачам.

Користувач — фізична особа, що має повну цивільну дієздатність, та використовує Vethub (без мети отримання прибутку) незалежно від наявності або відсутності у неї облікового запису.

Обліковий запис — сукупність інформації про користувача (особу, законним представником якої він є) й даних авторизації (номер телефону, логін, пароль) та дані про тварину користувача, внесених користувачем у Vethub під час реєстрації та протягом використання системи.

Загальні умови використання Vethub

 1. Користуватися Vethub можуть тільки користувачі, що прийняли всі умови даної Угоди, актуальна редакція якої розміщена за адресою https://vethub.pet/, а для окремих сервісів та функціональних можливостей системи — також інші договори та згоди, про які користувачі обов’язково повідомляються з можливістю ознайомитися зі змістом таких документів та прийняти рішення про подальше використання або відмову від їх використання.

 2. Перед початком використання Vethub користувач зобов'язаний ознайомитися з Угодою та прийняти її умови.

 3. Користувач може зареєструватися у Vethub створивши особистий обліковий запис або зареєструвати особу, для якої він є законним представником (діти, особи, щодо яких встановлено опіку тощо).

 4. Реєстрація в Vethub можлива лише у випадку надання користувачем згоди на обробку його персональних даних (або персональних даних особи, законним представником якої він є). Це зумовлено тим, що сервіси Vethub не можуть надаватися якісно та у повному обсязі неідентифікованим користувачам. Однак великий обсяг інформації доступний для ознайомлення всім користувачам незалежно від реєстрації. 

 5. Умови цієї Угоди поширюються на всіх користувачів Vethub - як зареєстрованих, так і не зареєстрованих.

 6. Якщо користувач не погоджуєтеся з умовами цієї Угоди, він має відмовитись від використання Vethub.

Можливості Vethub

 1. Vethub призначена для організації процесу надання ветеринарної допомоги та/або ветеринарних послуг. Звертаємо Вашу увагу, що ми не приймаємо безпосередньої участі у наданні ветеринарної допомоги або ветеринарних послуг, не впливаємо на роботу ветеринарних закладів, лабораторій, аптек, окремих спеціалістів тощо та не контролюємо їх діяльність.Vethub не має жодних підстав та прав надавати їм будь-які вказівки, відстежувати наявність препаратів або вимагати їх надання, впливати на графік прийому тощо. Ми лише надаємо майданчик, який за бажанням обох сторін може використовуватися для комунікації між ветеринарними закладами (лабораторіями, аптеками або окремими спеціалістами тощо) та Вами як пацієнтом або споживачем послуг.

 2. Ви самостійно обираєте сервіси Vethub, які бажаєте використовувати. Це може бути, наприклад, запис до ветеринара, ведення електронної медичної карти тварини, зберігання інформації, надання рекомендацій або інформації тощо.

 3. У Vethub зберігається лише та інформацію, яка була внесена у систему Вами особисто (в тому числі дії, вчинені Вами у системі), або спеціалістами, до яких Ви звернулися для отримання ветеринарної допомоги та/або ветеринарних послуг, та які використовують Vethub.

 4. Вся інформація, розміщена у Vethub, носить довідковий характер, а саме:
  Хелсі співпрацює ветеринарними клініками та лабораторіями, які мають відповідну ліцензію на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики. За допомогою Vethub вони надають потенційним пацієнтам інформацію про себе, свій графік роботи, доступні послуги тощо. Таку інформацію Ви можете переглянути без реєстрації або авторизації. Якщо у Vethub для певного закладу доступна функція запису, це означає, що за допомогою нашої системи вони можуть отримати інформацію про обраний користувачем час для прийому. Такі заклади самостійно визначають часові проміжки та спеціалістів, до яких можливий запис, а також самостійно контролюють виконання прийому по запису. Ми, зі свого боку, надаємо платформу для Вашої комунікації з лікарнями, лікарями та лабораторіями та не впливаємо і не можемо впливати на Ваші відносини з ними, але робимо все можливе для отримання гарантій доброчесності наших партнерів. Функція запису доступна лише для зареєстрованих та авторизованих користувачів.

  Умови і особливості використання цих та інших сервісів також можуть зазначатися у https://vethub.pet/ на окремих сторінках та у повідомленні про обробку персональних даних.

 1. Інформація про користувача (особу, законним представником якої він є) зберігається у Vethub виключно у випадку створення облікового запису і вноситься користувачам особисто, його ветеринарами або особами, до яких звернувся користувач (особа, законним представником якої він є) для отримання ветеринарної допомоги та/або ветеринарних послуг. З цих відомостей може формуватися електронна картка користувача (особи, законним представником якої він є). Всі випадки використання або передачі такої інформації детально викладені у політиці конфіденційності.

 2.  Наші партнери можуть надавати Вам платні послуги (продаж товарів, доставка тощо) згідно умов, передбачених п. 3.4 цієї Угоди. Оплата в таких випадках здійснюються безпосередньо нашим партнерам - надавачам послуг (аптекам, страховим компаніям, продавцям товарів тощо) за допомогою банківської картки. При цьому Ви автоматично переходите на сайт відповідної платіжної системи та вводите свої персональні дані та дані банківської карти безпосередньо на сайті цієї платіжної системи. Хелсі не зберігає та не передає дані банківських карток користувачів, а також не приймає участі у здійсненні платежів. Приймання та перерахування платежів з використанням банківських карток здійснюються відповідними платіжними системами, що уповноважені надавати відповідні послуги.

Права та обов'язки користувача Vethub.pet

Користувач, що користується сервісом Vethub зобов’язується виконувати наступні умови:

 • користувач Vethub гарантує, що ним будуть вноситись в Vethub виключно правдиві та актуальні дані;

 • у випадку внесення медичної інформації  про тварину, користувач підтверджує її правдивість та розуміння можливих негативних і небезпечних наслідків у разі внесення неправдивих відомостей;

 • вся інформація, внесена у Vethub, буде підтримуватись користувачем у актуальному стані, тобто за потреби він будезмінювати або видаляти застарілу інформацію та вносити нові дані;

 • користувач негайно повідомлятиме команду Vethub про втрату або зміну номеру телефону (як одного з засобів автентифікації в Vethub);

 • користувач підтверджує, що ним будуть вжиті всі можливі адекватні заходи для збереження у таємниці паролів для входу в Vethub (в тому числі одноразових та слів-паролів). До таких заходів відносяться: нерозголошення паролів третім особам, вхід у Vethub за допомогою безпечних пристроїв тощо;

 • користувач підтверджує розуміння того, що він несе повну відповідальність за дії, які вчиняються в Vethub з використанням обраних ним засобів автентифікації (в тому числі номеру телефону, паролів, одноразових паролів та слів-паролів);

 • будь-які дії, здійснені з використанням облікового запису користувача та/або його логіна й пароля, внесеного номеру телефону, вважаються здійсненими цим користувачем, якщо не буде доведено зворотного;

У випадку припинення використання Vethub або небажання підтримувати інформацію в актуальному стані, користувач має право подати заяву про видалення персональних даних шляхом відправки листа на нашу електронну пошту support@vethub.pet або подачі заяви у паперовому вигляді листом (на адресу Україна, 02000, місто Київ, Кожум’яцька, будинок 10а, поверх 3).

Якщо користувач вважає, що у Vethub наявна інформація, що порушує його права (або особи, законним представником якої він є), користувач зобов'язаний повідомити про це представників Vethub і надати інформацію, яка підтверджує таке порушення.

Якщо нами буде отримано інформацію, що підтверджується відповідними доказами, про внесення у систему недостовірної інформації, порушення при використанні Vethub цієї Угоди, використанні для реєстрації засобів зв’язку, що належать третім особам або реєстрації третіх осіб без достатніх повноважень, Vethub залишає за собою право без попереднього повідомлення заблокувати обліковий запис, щодо якого були виявлені такі відомості, на час проведення перевірки.

За результатами перевірки, у випадку встановлення факту внесення у систему недостовірної інформації, порушенні при використанні Vethub цієї Угоди, використанні для реєстрації засобів зв’язку, що належать третім особам або реєстрації третіх осіб без достатніх повноважень (або неможливості спростувати такі факти), може бути прийнято рішення про видалення недостовірної інформації або видалення облікового запису, щодо якого були виявлені такі факти, в цілому без можливості подальшого відновлення (у випадку внесення недостовірних даних щодо засобів зв’язку (які використовуються як один із ідентифікаторів у Vethub), ПІБ, або якщо обсяг залишеної після видалення недостовірної інформації не дозволяє сформувати обліковий запис користувача), про що особа, яка створила такий обліковий запис, може повідомлятися у випадку, якщо у нас наявна інформація про засоби зв’язку нею.

Для забезпечення якісної роботи Vethub ми можемо вводити обмеження щодо певних дій користувачів або їх кількості (наприклад, щодо записів до одного лікаря на прийом протягом одного дня, або кількості записів протягом місяця, тощо).

ФОП Хільковець В. Ю. не несе відповідальності за зміст інформації, внесеної у Vethub користувачем, його лікарем або особами, до яких звернувся користувач для отримання ветеринарної допомоги та/або ветеринарних послуг та які використовують Vethub.

ФОП Хільковець В. Ю. не відшкодовує збиток, прямий або непрямий, заподіяний користувачеві або третім особам у результаті використання або невикористання, у т.ч. неможливості використання Vethub.

Це пов’язано з тим, що безпосередньо ветеринарна допомога та/або ветеринарні послуги, тощо не здійснюються нами та їх отримання можливе в повному обсязі без використання Vethub.

Використання cookie та статистична інформація

Для Вашої зручності Vethub використовує cookie. Cookie — це невеликі текстові файли, які зберігаються під час відвідування Вами майже всіх веб-сторінок. Ці дані не можуть бути пов'язані з окремими користувачами, оскільки вони збираються анонімно.

Ці дані, необхідні для більш зручного використання Vethub, налаштування параметрів конфіденційності, безпечного пошуку, заповнення форм для полегшення реєстрації нових послуг та захисту Ваших даних.

За допомогою cookie ми збираємо статистичну інформацію про використання Vethub, поліпшуємо користувацьке середовище, відстежуємо використання послуг або інструментів в онлайн форматі, кількість відвідувань та джерела трафіку.

Вся інформація, яку збирають файли cookie, є загальною по аудиторії, тобто дані не персоналізовані і 100% анонімні.

Ми використовуємо такі типи cookie:

Функціональні: такі cookie необхідні для більш зручного використання Vethub, налаштування параметрів конфіденційності, безпечного пошуку, заповнення форм для полегшення реєстрації нових послуг та захисту Ваших даних.

До них відносяться:

cookie з назвою “__cf_bm” (термін дії 30 хвилин);

cookie з назвою “_gat” (термін дії 1 хвилина).

Аналітичні: за допомогою таких cookie ми збираємо статистичну інформацію про використання Vethub, поліпшуємо користувацьке середовище, відстежуємо використання послуг або інструментів в онлайн форматі, кількість відвідувань та джерела трафіку.

До них відносяться:

cookie з назвою “_ga” (термін дії 2 роки);

cookie з назвою “_gid” (термін дії 1 день).

Також для покращення досвіду користування веб-сервісами та іншими сайтами, з метою таргетування та аналітики рекламних кампаній можуть використовуватись cookie типу “ 3rd party”:

cookie з назвою “am-uid” (термін дії - 180 днів);

Користуватися Vethub можливо також без використання файлів cookie. Ви можете їх вимкнути в будь-який момент у Вашому пристрої або налаштувати відповідно до Ваших потреб. Рекламний ідентифікатор може бути скинутий Вами в будь який момент в налаштуваннях системи Вашого пристрою.

Будь-які статистичні відомості, що нами збираються, є повністю анонімними та виключають можливість ідентифікації осіб, відомості про активність яких могла потрапити до такої статистики.
Ми можемо передавати анонімну інформацію про використання Vethub, актуальні потреби користувачів (необхідні послуги, сервіси тощо), кількість відвідувань тощо нашим партнерам для кращого розуміння потреб сфери охорони здоров’я та медичних інформаційних систем.

Інші умови

ФОП Хільковець В. Ю. має право вносити зміни в дану Угоду. Усі внесені до Угоди зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Угоди, розміщеної на сайті https://vethub.pet/.

Усі зміни до Угоди набувають чинності з моменту їх публікації на сайті https://vethub.pet/.

Використовуючи Vethub користувач підтверджує згоду з умовами Угоди в редакції, що діє на момент використання Vethub.

Внесення у Vethub номеру телефону або інших засобів зв’язку означає надання користувачем ФОП Хільковець В. Ю. права надсилати йому інформаційні повідомлення, тобто дзвінки, СМС, e-mail, повідомлення у Viber та інших месенджерах тощо. Це необхідно для реєстрації, авторизації, підтвердження певних дій у Vethub або отримання інформації, яка може бути потрібною або цікавою користувачу у сфері ветеринарії.