Політика конфіденційності

Безпека даних як пацієнтів так і клінік та конфіденційність комунікації є пріоритетом команди Vethub.pet
Наша мета, забезпечити ваш позитивний досвід використання платформою Vethub. 

Ми сприймаємо наше спілкування як суто конфіденційне і таке, яке ні за яких обставин, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, не стане надбанням третіх осіб.

Наші співробітники, що мають доступ до конфіденційних даних, підписують під час прийому на роботу зобов'язання стосовно нерозголошення конфіденційної інформації, в тому числі персональних даних, а також зобов'язання матеріального характеру, які покладаються на них у разі витоку будь-якої інформації про наших клієнтів.

Ми важливо ставимось, до безпеки даних наших клієнтів, та цінуємо власний бренд.
ФОП “Гуцал В.М.” та його афілійовані особи (далі — «Адміністратор») здійснює обробку та вживає заходів для забезпечення конфіденційності персональних даних користувачів (далі — «Персональні дані», «Користувачі» відповідно), які можуть бути ідентифіковані будь-яким чином під час використання веб-сайту
https://vethub.pet/ (далі — «Сайт») або під час замовлення послуг через Сервіс https://vethub.pet/ (далі — «Сервіс»). Адміністратор є володільцем Персональних даних Користувачів у розумінні Закону України «Про захист персональних даних» (далі — «Закон»).

Адміністратор зберігає за собою право змінювати дану Політику конфіденційності. Оновлена Політика конфіденційності буде розміщена на Сайті і буде застосовуватися з моменту публікації. Про зміну Політики Користувачі повідомлятимуться електронною поштою.

Подальше використання Сайту  та/або Сервісу після внесення будь-яких змін в Політику конфіденційності означає надання Користувачем згоди на обробку його Персональних даних на умовах, передбачених такою оновленою Політикою конфіденційності.

Обробка Персональних даних

Адміністратор обробляє наступні Персональні дані Користувачів: прізвище, ім'я, по батькові, стать, дату народження, номер телефону, адресу електронної пошти, дані про тварину Користувача, та здоров’я тварини. 

Адміністратор здійснює обробку Персональних даних Користувачів виключно на умовах, встановлених цією Політикою конфіденційності.

Користувач погоджується з тим, що Адміністратор має право на обробку, в тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, його Персональних даних, зокрема, збирання, реєстрацію, систематизацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, уточнення, використання, поширення (в тому числі передачу мережею Інтернет), знеособлення, блокування, знищення персональних даних, наданих Користувачем. При цьому Адміністратор зобов'язується забезпечити конфіденційність і безпеку під час обробки Персональних даних.

Адміністратор обробляє Персональні дані Користувачів з метою:

 • надання обраної Користувачем послуги через Сервіс;

 • надання Користувачеві доступу до Сайту  і для поліпшення якості Сервісу;

 • надання Персональних даних Користувача обраному Користувачем ветеринарному закладу та/або ветеринару;

 • створення та активації облікового запису Користувача на Сайтіі отримання з його допомогою прав доступу до функціоналу Особистого кабінету Користувача;

 • взаємодії з Користувачем з приводу стану його облікового запису;

 • інформування Користувача про зміни або доповнення до Сервісу, а також про наявність будь-яких послуг, що надаються Адміністратором;

 • оцінки рівня обслуговування, моніторингу та оптимізації різних варіантів обслуговування, зокрема, за допомогою Сервісу;

 • здійснення маркетингових заходів Адміністратора.

Користувач погоджується з тим, що Адміністратор може передавати Персональні дані Користувача ветеринарним закладам та/або ветеринарам, обраним Користувачем з переліку, наведеного у відповідних розділах Сайту. Адміністратор зобов'язується не передавати Персональні дані Користувача іншим особам, за винятком випадків, прямо передбачених нормами чинного законодавства України.

Адміністратор має право використовувати Персональні дані Користувача для електронної розсилки новин і спеціальних пропозицій (і у такому разі Користувач надає згоду на отримання таких електронних повідомлень від Адміністратора), оформлення замовлення і надання послуг, зокрема, через Сервіс.

Адміністратор здійснюватиме обробку Персональних даних Користувачів протягом строку, необхідного для досягнення зазначеної вище мети обробки, або до відкликання Користувачем згоди на обробку, якщо інше не передбачене чинним законодавством України. У випадку відкликання згоди на обробку Персональних даних, Користувач не матиме доступу до Сервісу, а також матиме лише обмежений доступ до Сайту.

Згода на обробку Персональних даних

Надаючи згоду з умовами цієї Політики конфіденційності, Користувач підтверджує надання Адміністратору однозначної згоди на обробку його Персональних даних, на умовах, визначених даною Політикою конфіденційності.

Надаючи Персональні дані, Користувач підтверджує, що досяг повнолітнього віку і є дієздатним громадянином України. Також Користувач підтверджує, що у випадку надання ним персональних даних особи, яка не досягла 18 років, Користувач є законним представником такої особи та має право надавати її персональні дані Адміністратору. У такому випадку Користувач надає згоду на обробку персональних даних такої особи на умовах цієї Політики конфіденційності.

Безпека і відповідальність

Адміністратор вживає всіх можливих заходів для запобігання несанкціонованого доступу до Персональних даних користувачів Сайту та Сервісу, але при цьому Адміністратор попереджає, що жодна передача даних через Інтернет, мобільний пристрій або через бездротовий пристрій не можуть гарантувати 100%-у безпеку.

Сайт може містити посилання на інші сайти, і Адміністратор не несе відповідальності за політику конфіденційності або зміст інших сайтів.

Адміністратор не несе відповідальності за точність і повноту Персональних даних або іншої інформації, наданої Користувачем або третіми особами.

Користувач несе відповідальність за надання недостовірних Персональних даних або використання Персональних даних третіх осіб згідно з чинним законодавством України.

Адміністратор наполегливо рекомендує не розголошувати дані (зокрема, пароль) облікового запису Користувача на Сайті.

Адміністратор не несе відповідальності за використання іншими особами інформації, яку Користувач надав таким іншим особам.

Також Адміністратор не несе відповідальності за зміст Персональних даних або іншої інформації, яку Користувач отримав від третіх осіб.

Права суб'єктів персональних даних

Відповідно до Закону Користувачі як суб'єкти персональних даних мають наступні права:

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

 • на доступ до своїх персональних даних

 • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

 • пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

 • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

 • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

 • відкликати згоду на обробку персональних даних;

 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Звернення щодо обробки Персональних даних

З будь-яких питань стосовно обробки Персональних даних, в тому числі з метою відкликання згоди на обробку Персональних даних, Користувач може звернутися до Адміністратора електронною поштою support@vethub.pet або шляхом направлення письмового звернення за адресою 02000, місто Київ, вул. Кожум’яцька, буд. 10а.